Logo Dispečer.sk
Dobrý deň,

víta Vás systém dispečer.sk.

Vylepšenie

Pre plnohodnotnejšiu prácu so systémom si po prihlásení prepnite váš internetový prehliadač do módu plného okna (full screen). Spravíte to stlačením klávesy "F11", ktorou sa po opätovnom stlačení dostanete z tohoto módu späť.